வெள்ளி, 1 அக்டோபர், 2010

கடல்களும். அவற்றின் பரப்பளவும்

உலகில் உள்ள கடல்களும். அவற்றின் பரப்பளவும் (சதுரக்கிலோமீட்டர்)

1.தென் சீனக் கடல் — 29,64,615.

2.கரீபியன் கடல — 25,15,926.

3.மத்திய தரைக் கடல — 25,09,969.

4.பேரிங் கடல் — 22,61,070.

5.மெக்சிகோ வளைகுடா — 15,07,639.

6.ஜப்பான் வளைகுடா — 10,12,949.

7.ஒக்கோட்ஸ்க் கடல் — 13,92,125.

8.ஹட்சன் வளைகுடா — 7,30,121.

9.அந்தமான் கடல் — 5,64,879.

10.கருங்கடல் — 5,07,899.

11.செங்கடல் — 4,52,991.

12.வடகடல் — 4,27,091.

13.பால்டிக் கடல் — 3,82,025.

14.கிழக்கு சீனக்கடல் — 12,52,180.

15.கலிஃபோர்னியா வளைகுடா — 1,61,897.

16.அரபிக் கடல் — 2,25,480.

17.ஐரிஸ் கடல் — 8,650.

18.செயிண்ட் லாரன்ஸ் வளைகுடா — 2,28,475

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக