புதன், 9 ஜனவரி, 2013

VIP PHONE NR C M OFFICE


 
DesignationNameDirectResidence
 
Hon'ble Chief Minister
J.Jayalalithaa
25672345
24670215
FAX
 044-25671441
BackEmail:cmcell(at)tn.gov.in
 
DesignationNameDirectResidence
 
Special Officer
-
25671764
FAX
 044-25676929
Sections
-
25671012
FAX
-
25676929
 
DesignationNameDirectResidence
 
CM's Office
-
25670132
FAX
-
25671441
Principal Secy-II to CM
P Rama Mohana Rao IAS
25670866
Principal Secy-III to CM
K.N Venkataramanan IAS
25675164
28132567
Addl. Chief Secy-I to CM
M Sheela Priya IAS
25675163
22640270
Secretary-IV to CM
A Ramalingam IAS
26266264
Joint Secretary to CM
R Sudalaikannan IAS

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக